การเดินทางไปยัง วงเดือนรีสอร์ท

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ไปยัง เกาะเสม็ด

โดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานคร

คุณสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 34 ไปชลบุรีและทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 331 และหมายเลข 36 ไปยังบ้านเพ / ระยอง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ท่านสามารถใช้ที่จอดรถที่ท่าเทียบเรือเทศบาลบ้านเพ 60 บาท / วัน

โดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพมหานคร

คุณสามารถขึ้นรถประจำทางที่สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ไปยังบ้านเพโดยปกติจะใช้เวลา 3.5 ชั่วโมง รถบัสจะจอดที่ท่าเทียบเรือบ้านเพตรงข้ามท่าเรือข้ามฟากนวลทิพย์ คุณต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ (ภายใน 20 วินาที) ไปยังท่าเรือเพ (ท่าเรือเพ) อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ใกล้สถานีตำรวจ

สำนักงานวงเดือนรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ท่าเรือเทศบาลเพ (ท่าเรือเทศาบาล) ซึ่งตั้งอยู่ข้างท่าเรือเทศบาล สามารถติดต่อซื้อตั๋วเรือไปยังเกาะเสม็ดที่สำนักงาน ติดต่อ 038-651-777, 095-535-7555

JPG-285
JPG-283
JPG-287

การเดินทางจากท่าเทียบเรือไปยังวงเดือนรีสอร์ท

ติดต่อซื้อตัวเรือเร็ว (Speed Boat) ได่ที่สำนักงานวงเดือนรีสอร์ท ค่าบริการเรือท่านละ 300 บาท/ท่าน/รอบ

ตารางเรือ บ้านเพ ไปยัง อ่าววงเดือน (เกาะเสม็ด)

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

ตารางเรือ อ่าววงเดือน ไปยัง บ้านเพ

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00